با افزایش استفاده مردم از شبکه های اجتماعی علی الخصوص اینستاگرام، کسب و کار های خاکستری در این بستر نظیر تامین امنیت پیج یا بازگردانی پیج های هک شده و...