۲۷ / ۰۳ / ۱۴۰۰
10:55

هرمی

متاسفم هیچ پستی با درخواست شما تطبیق ندارد.

آموزشی

دروغی به نام تامین امنیت اینستاگرام

با افزایش استفاده مردم از شبکه های اجتماعی علی الخصوص اینستاگرام، کسب و کار های خاکستری در این بستر نظیر تامین امنیت پیج یا بازگردانی پیج های هک شده و دیسیبل شده به شکل قارچ گونه ای در حال افزایش است و سودجویان با استفاده از افراد معروف و اینفلوئنسر ها، به اصطلاح تامین امنیت پیجشان را بر عهده گرفته،...